Stała praca w Niemczech a uzyskanie pozwolenia na pobyt?

praca

Rynek pracy w Niemczech wciąż jest bardzo atrakcyjny dla Polaków. Wielu   korzysta z usług biur pośrednictwa pracy i wyjeżdża do pracy w Niemczech bez znajomości języka oraz bez podstawowej wiedzy na temat formalności, które ich czekają. Jedną z takich spraw, które czekają na nas w Niemczech, jest obowiązek meldunkowy oraz uzyskanie pozwolenia na pobyt. Dlatego dziś zajmiemy się tym kiedy musimy się starać o pozwolenie na pobyt w Niemczech.

Kiedy musimy starać się o pozwolenie na pobyt w Niemczech?

Przez pierwsze trzy miesiące obywatel każdego państwa UE jest traktowany w Niemczech jak turysta. Po trzech miesiącach każdy, kto chce zostać w Niemczech na czas określony lub nieokreślony, musi starać się po pozwolenie na pobyt. Aby uzyskać pozwolenie na pobyt, trzeba zameldować się w miejscu pobytu, ubezpieczyć w jednej z kas chorych oraz założyć konto w banku. Jeśli ktoś w Niemczech wynajmie mieszkanie już na samym początku pobytu, to musi się obowiązkowo zameldować w ciągu dwóch tygodni, licząc od dnia wprowadzenia się do mieszkania. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara grzywny. Jeśli mamy stałą pracę w Niemczech i chcemy zostać dłużej niż trzy miesiące, to warto pamiętać o tym, że najpóźniej siedem dni przed upływem trzech miesięcy musimy złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt w Niemczech. Jeśli pracujemy tylko w okresie wakacyjnym, to musimy tylko dopełnić obowiązku meldunkowego.

Jak uzyskać pozwolenie na pobyt w Niemczech?

Pozwolenie na pobyt w Niemczech jest wydawane tylko w określonym celu i na określony czas. Jest też podstawą o późniejsze ubieganie się o prawo do stałego pobytu. Sprawy związane z pobytem w Niemczech załatwia się w lokalnym urzędzie do spraw cudzoziemców. Jeśli pracujemy w Niemczech, to potwierdzeniem celu pobytu jest dowód zatrudnienia – umowa o pracę lub list od pracodawcy. Wniosek o pozwolenie na pobyt rozpatrywany jest zazwyczaj w ciągu dwóch tygodni. Do tego czasu otrzymujemy potwierdzenie złożenia wniosku o pozwolenie na pobyt. Pozwala to nam na dalszy pobyt w Niemczech do czasu wydania decyzji, nawet jeśli minęły trzy miesiące, odkąd mieszkamy w Niemczech. Warto także pamiętać o tym, że pozwolenie na pobyt jest ważne tylko z ważnym dokumentem tożsamości. Jeśli straci on ważność, to trzeba będzie wystąpić o nowe pozwolenie na pobyt, dlatego lepiej wcześniej wyrobić sobie nowy dokument.