Na co zwrócić uwagę, kiedy wybieramy Agencję Pośrednictwa Pracy?

rekrutacja

Przy poszukiwaniu zatrudnienia w Niemczech wiele osób decyduje się na skorzystanie z pomocy agencji. Jaką agencję wybrać, by później nie żałować?

Jak sprawdzić agencję?

Każda polska agencja świadcząca usługi przy poszukiwaniu pracy powinna posiadać certyfikat, który otrzymuje po wpisaniu do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia. Powinniśmy sprawdzić, czy dana agencja jest tam wpisana w internecie na stronie www.kraz.praca.gov.pl. Warto także zasięgnąć opinii o agencji u znajomych lub poszukać ocen pracy agencji w internecie.

Umowa – na co zwracać uwagę?

Za każdym razem, kiedy Agencja Pośrednictwa Pracy znajdzie dla nas odpowiednią pracę w Niemczech powinna z nami podpisać umowę. Powinny być w niej zawarte wszystkie informacje dotyczące warunków pracy za granicą – dane niemieckiego pracodawcy, rodzaj pracy, czas zatrudnienia oraz informacje dotyczące wynagrodzenia, świadczeń socjalnych i ubezpieczenia społecznego. W umowie powinny być też zawarte informacje dotyczące prowizji i kosztów pośrednika praz zapisy o odpowiedzialności cywilnej, gdy któraś ze stron nie wywiąże się z warunków umowy. Są to podstawy, które wymagane są zgodnie z prawem. Można też spotkać się z umowami, które posiadają dodatkowe zapisy. Warto się im dokładnie przyjrzeć, bo może się okazać, że nakładają one na pracownika dodatkowe obowiązki lub będą się wiązać z poniesieniem dodatkowych kosztów. W przypadku wątpliwości lepiej zrezygnować z podpisania umowy.

Za co agencja może pobierać opłaty?

Agencja nie powinna wymagać, byś ponosił koszta związane z funkcjonowaniem agencji takimi jak np. wynagrodzenie pracowników czy reklama oraz opłat za znalezienie pracy za granicą. Agencja nie może też pobierać przedpłat związanych z wyjazdem czy kaucji. Agencji płacimy za koszt, który poniosła w związku z wysłaniem pracownika za granicę. Są to m.in. badania lekarskie, tłumaczenie tekstów i dojazd. Wszystkie te koszty powinny być wyszczególnione w umowie, którą agencja podpisuje z pracownikiem skierowanym do pracy w Niemczech. Pamiętajmy, że za każdą uiszczoną opłatę powinnyśmy dostać pokwitowanie. Przy poszukiwaniu odpowiedniej Agencji Pośrednictwa Pracy kierujmy się także zdrowym rozsądkiem. Jeśli nie możemy ustalić siedziby agencji, a przedstawiciel spotyka się z nami w miejscach publicznie dostępnych, to powinniśmy zrezygnować.