​Opieka nad osobą starszą nie jest łatwa i może sprawiać trudności. Podejmując się tego zadania, trzeba być przygotowanym na każdą sytuację. Takimi sytuacjami może być nawet upadek. Osoby starsze z uwagi na wiek mają różne problemy ze zdrowiem. Upadki w ich przypadku może być bardzo groźny dla ich życia. Upadki osób starszych mogą zdarzać się bardzo często i trzeba wiedzieć co zrobić.

Problem z chodzeniem u starszej osoby

Z roku na rok u starszych osób rośnie prawdopodobieństwo upadków. Następstwa upadków u osób doprowadzić do poważnych komplikacji zdrowotnych. Nawet znacznego ograniczenia w poruszaniu. Może pojawić się problem z chodzeniem u starszej osoby. Okazuję się, że takie wypadki zdarzają się większości seniorom. Przynajmniej raz w roku może zdarzyć się taka sytuacja. Problem z chodzeniem u starszej osoby może być sygnałem, że należy poświęcić większą uwagę. Przyczyny upadków są różnorodne i można wyróżnić te z natury zewnętrznej. Wynikające z otoczenia, czyli śliskie podłoże lub wysokie progi. Istnieją również wewnętrzne. Dotyczą one stanu zdrowia seniora. Do nich należy, np. zaburzenie równowagi, otępienie, czy choroba Parkinsona. Pojawić się mogą również skutki uboczne przyjmowanych leków. Zburzona koordynacja ruchowa, osłabienie mięśni, czy też choroby zwyrodnieniowe stawów. To wszystko może pojawiać się po upadku osób starszych.  Podstawową zasadą podczas upadku jest zachowanie spokoju. Pomoże to obiektywnie ocenić sytuację. Przede wszystkim zapewnić komfort psychiczny poszkodowanemu. Osoba, która się przewróciła, jest przytomna i nie widać objawów urazu, warto odczekać dłuższą chwilę. Senior powinien dojść do siebie po przebytym szoku. W takiej sytuacji najlepiej zapewnić mu troskliwą opiekę. Dobrym sposobem będzie przykrycie kocem lub podać poduszkę pod głowę. Jeśli wszystko w porządku po upadku osób starszych i nic nie dolega, należy pomóc jej wstać. Trzeba uważać i być bardzo ostrożnym, tak aby nie nadwyrężać poszkodowanego. Bardzo dobrym sposobem jest podtrzymywanie osoby i poinstruowanie do samodzielnego wstania. Pamiętać należy, jeśli osoba utraci przytomność, koniecznie wezwać pogotowie.

Profilaktyka upadków u osób starszych

Podczas opieki nad osobami starszymi jako opiekun nie ma się wpływu na niektóre ewentualności. Skutecznie można ograniczyć upadki osób starszych wskutek czynników zewnętrznych. Konieczne będzie trzeba zmodyfikowanie otoczenia, aby było jak najbardziej przyjazne seniorowi. Przede wszystkim należy usunąć niestabilne przedmioty. Szczególnie stołki, ruchome dywaniki. W zamian za to należy zamontować podkładki antypoślizgowe, poręcze oraz dobre oświetlenie. Można spróbować przekonać podopiecznego do używania sprzętów wspierających chodzenie. Do takich elementów należą, chociażby laski, czy balkoniki. Nie można zapomnieć o regularnych ćwiczeniach. Rehabilitacyjnych, czy codzienna aktywność fizyczna jest bardzo ważna. Usprawniają nie tylko ciało, ale i zwiększając koordynację ruchową i wzmacniając mięśnie. Dzięki temu problem z chodzeniem u starszej osoby będzie mniejszy.