Jakie formalności musimy załatwić po przyjeździe do Niemiec?

umowa

Niezależnie od tego, czy do pracy w Niemczech wyjedziemy za pomocą Agencji Pośrednictwa Pracy, czy też na własną rękę, powinniśmy pamiętać, że wypełnienie formalności związanych z pobytem i pracą będziemy musieli dokonać sami po przyjeździe.

Zameldowanie

W Niemczech istnieje obowiązek meldunkowy. Dlatego, aby legalnie mieszkać i pracować w Niemczech, musimy się zameldować w urzędzie meldunkowym. Ma on różne nazwy w zależności od ladnu m.in. Einwohnermeldeamt, Bürgeramt, Ordnungsamt. Na dopełnienie tych formalności mamy 7 dni od czasu przyjazdu. Pamiętajmy, że z tego obowiązku nie są wyłączeni pracownicy delegowani do pracy w Niemczech. Osoby, które przyjechały do Niemiec, bez wcześniejszego znalezienia pracy, powinny się zarejestrować w niemieckim Urzędzie Pracy (Agentur für Arbeit). Dzięki temu będą miały 90 dni na poszukiwanie pracy bez konieczności meldunku. Jesteśmy zobowiązani do informowania na bieżąco urzędu o zmianach dotyczących miejsca zamieszkania. Jest to ważne, bo korespondencja urzędowa będzie przychodziła właśnie na ten adres. Pamiętajmy też, że jeśli chcemy przebywać za granicą dłużej niż 3 miesiące, to musimy zadbać o pozwolenie na pobyt.

Urząd Pracy i ubezpieczenie zdrowotne

Rejestracja w niemieckim Urzędzie pracy czy rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej na terenie Niemiec  wymaga od nas załatwienia formalności związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym. Rejestracja w jednej z kas chorych pozwala na uzyskanie świadczenia w przypadku choroby oraz umożliwia szukanie legalnej pracy. Możemy sobie w Polsce wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Dzięki temu, mimo że podlegamy polskiemu systemowi ubezpieczeń, to mamy prawo do skorzystania z usług lekarza w Niemczech. W Niemczech obowiązkowe jest także dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, długoterminowe. Zwolnione z opłat za ubezpieczenie  zdrowotne są osoby, które zarabiają mniej niż 450 euro miesięcznie lub pracujące tylko dwa miesiące w roku tzw. geringfügig Beschäftigter czy Minijobber.