Stała praca w Niemczech a uznanie kwalifikacji zawodowych

Jeśli interesują nas oferty pracy w Niemczech, to powinniśmy wiedzieć, czym są zawody regulowane w Niemczech i jak przygotować niezbędne dokumenty. Zawody regulowane i uznanie kwalifikacji zawodowych Zawody regulowane to takie, do których wykonywania są niezbędne uprawnienia. Jeśli posiadamy dyplom ukończenia szkoły wyższej uprawniającej do pracy w zawodach regulowanych lub dyplom ukończenia szkoły zawodowej, to powinniśmy starać się o uznanie kwalifikacji zawodowych. Uznanie kwalifikacji zawodowych pozwoli nam na pracę w zawodach wymagających uprawnień lub odpowiedniego rodzaju specjalistycznego wykształcenia. Warto wiedzieć, że nie każdy zawód, do którego są potrzebne uprawnienia w Polsce, będzie ich wymagał także w Niemczech. Może też zdarzyć się sytuacja odwrotna. Dlatego poszukując pracy w takich zawodach jak Jest to istotne w pracach takich jak w takich zawodach tokarz, rzeźnik, ślusarz, operator wózka widłowego, magazynier czy spawacz, warto sprawdzić, czy bez odpowiednich uznania kwalifikacji zawodowych w Niemczech, będziemy mogli wykonywać pracę w zawodzie. Uznanie kwalifikacji zawodowych Potwierdzanie kwalifikacji zawodowych zaczyna się już w Polsce. Od organizacji, która wydaje określone kwalifikacje, należy uzyskać dokumenty potwierdzające m.in. program nauki. Następny etap tego procesu ma miejsce za granicą. Zgłaszamy się w Niemczech do instytucji, w której chcemy uznać kwalifikacje. Musi ona prowadzić kształcenie dzienne oraz być odpowiednia miejscowo naszemu zameldowaniu w Niemczech. Zostaną tam porównane nasze programy kształcenia oraz czy polskie doświadczenie odpowiada niemieckiemu. Na tej podstawie wydaje decyzję o uznaniu lub nieuznaniu dokumentów. Zaczynając poszukiwania pracy za granicą, warto skorzystać z pomocy Biura Pośrednictwa Pracy, w którym dowiemy się, czy interesujące nas oferty pracy wymagają potwierdzenia kwalifikacji zawodowych, czy też nie. Uzyskamy też dokładne informacje na temat procedury uznania kwalifikacji zawodowych. Warto pamiętać, że nawet jeśli do wykonywania zawodu nie jest wymagane uznanie kwalifikacji zawodowych, to warto się o nie postarać – ułatwi nam to poszukiwania stałej pracy w Niemczech.